RSS

Mano gyvenimas su Džonu. Lenono žmonos Sintijos prisiminimai (29dalis)

07 Rgs

Mahariši grąžino į mūsų gyvenimą ramybę ir harmoniją. Nors ir nebuvau jo garsiojoje lekcijoje, man apie ją papasakojo Džonas – tuomet jis buvo atviras visokiems naujiems ir teigiamiems poveikiams, o Mahariši tam labai tiko. Idėja pasiekti intelektualumo viršūnę be narkotikų užvaldė jo ir mano vaizduotę; man atrodė, kad tai puiku ir saugu. Sekanti jogo lekcija turėjo vykti Bangoro universitete. Džoną ir Džordžą užvaldė entuziazmas, bet Polas ir Ringo į tai reagavo ramiau. Tačiau visi keturi Bitlai paprašė Mahariši leidimo pasilikti Bangore savaitgaliniam meditacijos kursui. Jogas net švietė džiaugsmu: keturios pasaulinės šlovės žvaigždės buvo puiki reklama jo veiklai.

Fab Four

Fab Four

Rugpjūčio 26 dieną nuo aštuntojo Londono stoties Euston perono pajudėjo traukinys, kuriame buvo mūsų jogas, Bitlai, jų draugai ir šeimos, nekalbant apie visur pralendančius žurnalistus. Ar atspėsit, kas liko perone? Taip, atspėjot. Į stotį lėkėm strimgalviais mūsų automobiliu, kelionei buvau pasiruošusi iš anksto, bet būtent aš nebuvau įleista į traukinį. Kai mane nustūmė didžiulis plačiapetis policininkas, pradėjau iš nevilties rėkti. (…) Su ašaromis akyse žiūrėjau į tolstančius paskutinius vagonus. Jeigu nebūčiau palūžusi, tikriausiai smagiai pasijuokčiau iš šios absurdiškos situacijos. Džonas pastebėjo, kad trūksta vienos dalies jo bagažo ir iškišo galvą pro langą. Paskui jį languose pasirodė kitų galvos – visi žiūrėjo, kas atsitiko. Nepamiršiu to vaizdelio. Džonas negalėjo patikėti savo akim: „Pasakyk jam, kad praleistų tave pas mus! Pasakyk, kad tu su mumis!”. Mano vyro šūksniai darėsi vis tylesni, o veidas virto neryškia dėme – traukinys išvažiavo iš stoties. Kadangi esu jausminga moteris, pratrūkau verkti. Jaučiausi siaubingai. Brajano sekretorius apkabino mane ir pradėjo raminti, kad taip nesisieločiau, jis, Neilas, nuveš mane į Bangorą savo mašina ir mes būsim ten greičiau už visus.

bangor12

Niekas nesuprato, kad verkiau ne tik dėl to, kad likau – verkiau gilaus liūdesio apimta, suprasdama, jog šis atsitikimas simbolizuoja mano ateitį… Vienatvė, kurią pajutau tą akimirką, taps mano nuolatine drauge. Nors kelionė į Bangorą automobiliu buvo labai maloni, manęs neapleido artėjančios pabaigos nuojauta. Kai atvažiavom į Bangorą, buvau apipilta bučiniais ir pajuokomis: „Jeigu nori sužinoti kuri valanda, visada klausk policininko, bet nepamiršk, kad turi įsėsti į traukinį“.

tumblr_n5fifuMr031s8n31oo1_500

Pirmą naktį praleidom pakuodami bagažą… ir laukime, kurį lydėjo jaudulys: per pirmą meditacijos seansą su mumis bus pats Meistras. Į mūsų intelektinį eksperimentą įsijungė Mikas Džageris su savo drauge Marian Feitful. Nekantriai laukėm tos akimirkos, kada prasidės meditacijos. Eksperimentą pradėjom labai rimtai, su dvasiniu pakilimu. Pradžioje buvom pristatyti kolegoms ir mokytojams. Atmosfera buvo rami ir sklidina palaimos, visuotinės draugystės ir dvasinės vienybės.

1967_maharisi__john_george_conference_b

Per pusryčius, kurie pradžioje dvelkė ramybe ir taika, mes buvom brutaliai sugražinti į žemę ir šis nusileidimas buvo su baisiu trenksmu – į meditacijos centrą buvo įleisti žurnalistai ir vyraujanti rami atmosfera sprogo tarsi muilo burbulas.
– Vaikinai, bijau, kad turiu jums blogą žinią,- pasakė vienas reporteris, matėsi, kad jis šokiruotas.
– Kas čia per „bloga žinia“? Kas atsitiko? Tuojau pat pasakykit, kas tai per žinia? Kas vyksta?- tuos klausimus uždavinėjo Džonas, kurio veido išraiška vis labiau keitėsi.
– Ką gi, klausykit, brangieji. Man labai gaila, kad aš jums apie tai kalbu, bet Brajanas mirė.
Pakilo balsų audra: „Ne, tai neįmanoma, juk neseniai matėmės, jautėsi kuo puikiausiai! Jis niekuo nesirgo, Dieve to negali būti, tik ne Brajanas!
Po kelių sekundžių kažkas paklausė, kaip tai atsitiko:
– Ar tai nelaimingas atsitikimas? Juk niekuo nesirgo, tiesa? Tai kaip po velniu galėjo numirti? Juk buvo jaunas vyras.
Atsakymai į tuos karštligiškus klausimus nieko nepatenkino. Buvo prielaidų, kad Brajanas nusižudė, kad mirė perdozavęs narkotikų… Tą savaitgalį Brajanas praleido savo rezidencijoje netoli Londono – ten jį ir rado kitą dieną. *(…)

brianepstein_1974668b

Jeigu pasakyčiau, kad ši naujiena mus užklupo netikėtai, tai būtų per švelniai pasakyta. Tą rytą mūsų kompanija apimta nevilties verkė dramblio ašaromis. (…) Apėmė jausmas, kad mūsų pasaulis apsivertė. Nesugebėjom susitaikyti su tuo, kad tokiu tragišku būdu praradom savo mylimiausią draugą. (…)

 

2014-04-10-Eppyloguestudio

Nežinojom, ką toliau daryti, tuo metu iš namo pusės, kurioje gyveno Mahariši, atėjo pasiuntynis-jogas, kuris pakvietė mus pas šeimininką. Kai pagaliau atgavom pusiausvyrą, nuėjom pas Meistrą. Jis sėdėjo „lotoso“ pozoj vidury salės; aplinkui buvo daug įvairių spalvų ir formų gėlių. Vidurdienio saulė žvelgė pro langą, apšviesdama kambarį nuostabiausių spalvų liepsna. Vaizdas užėmė kvapą – ką tik sėdėjom prieblandoj, apimti sunkių minčių. Mahariši išmintingai ir supratingai paguodė mus ir jo žodžiai pakylėjo mūsų dvasią iš liūdesio gelmių. Jis pasakė, kad ašaros ir skausmas negrąžins mums Brajano, atvirkščiai – trukdys jo sielai pasiekti Anapilį. Mūsų vibracijos, kaip jis aiškino, prikaustys jo sielą prie žemiškų reikalų, todėl jam bus sunku keliauti į kitą pasaulį. Pats Brajanas, aiškino toliau indas, nenorėtų, kad mes liūdėtume – turim džiaugtis, tuomet jo siela suras ramybę ir džiaugsmą. Žodis po žodžio jogas savo kalba įtikinėjo mus. Netgi vienu momentu palenkė mus ir privertė nusijuokti. Kažkas svetimas būtų nustebęs, tokią tragišką valandą pamatęs mus besijuokiančius ir pagalvotų, kad esam beširdžiai sutvėrimai. Bet jogo žodžiai užpildė mūsų sielas tikėjimu ir vidine ramybe. Bangorą palikom kitos dienos ankstų rytą.

master_The_beatles_historic_meeting_with_the_maharishi_mahesh_yogi
* Brajano Epsteino mirtis iki mūsų dienų liko neišaiškintas ir tragiškas įvykis. Kai Bitlai išvažiavo į Bangorą, jis liko vienišas – kaip vėliau parodė tyrimas, pas jį į pasimatymą neatėjo vienas iš jo jaunų meilužių (turėjo kartu praleisti savaitgalį). Epsteinas papietavo kartu su savo draugais iš NEMS firmos – Piteriu Braunu ir Džefri Elisu, po to bandė susitarti dėl „vyriškos draugijos“, skambindamas į kelias firmas, kurios tokias paslaugas teikė. Tačiau nesėkmingai – visi „darbuotojai“ jau buvo užimti, nors viena firma vėliau surado tris vaikinus, galinčius palaikyti kompaniją klientui. Jiems užsakė taksi ir išsiuntė į Saseksą, 60 mylių už Londono, kur buvo Brajano rezidencija, pats Brajanas tuo metu jau buvo grįžęs atgal į miestą, į savo apartamentus Chapel Street. Ispanas liokajus vėliau patvirtino Piteriui ir Džefriui, kad jo darbdavys „neseniai grįžo ir nuėjo į viršų miegoti“. Tarnas dar bandė susirišti su Epsteinu vidaus telefonu, tačiau nesėkmingai. Sekantį (šeštadienio) rytą Brajanas nepasirodė Sasekse, tik paskambino ten ir pasakė, kad miegojo visą dieną ir atvažiuos pas draugus traukiniu. Piteris Braunas iki vakaro laukė iš jo žinutės, bet taip ir nesulaukė. Sekmadienį ryte liokajus pradėjo nerimauti, tad iškvietė boso sekretorę, Džoaną Niufild, kuri jau prieš tai buvo užkirtusi kelią dviems šefo bandymams nusižudyti. Į Chapel Street buvo iškviestas gydytojas – tai nebuvo asmeninis Brajano gydytojas, bet nepažįstamas daktaras. Apie antrą valandą dienos buvo išlaužtos durys į miegamąjį, kur buvo rastas negyvas Epsteinas, gulintis lovoje – aplink mėtėsi krūvos laiškų ir įvairių popierių. Apie 3 valandą dienos įvyko keistas incidentas: nors apie Epsteino mirtį žinojo tik keturi žmonės ir nei vienas jų nepranešė laikraščiams šios žinios, paskambino „Daily Express“ korespondentas, prašydamas patvirtinti informaciją, kad Epsteinas „mirtinai serga“. Netrukus prie apartamentų pradėjo rinktis įvairių žiniasklaidos priemonių atstovai. Buvo pranešta Bitlams, kurie buvo Bangore, o iš Sasekso atvažiavo Piteris ir Džefris. Vakare BBC televizija parodė reportažą iš Bangoro – Bitlai, paklausti apie jų impresarijo mirtį, pasakė, kad „ji neturi reikšmės, nes priklauso fiziniam, o ne dvasiniam pasauliui“ (be abejo, tai buvo jogo įtaka), tačiau kameros užfiksavo jų išbalusius veidus ir pasimetusius žvilgsnius…

brian_epstein_death_276
Tyrimas parodė, kad mirties priežastimi galėjo būti sąmoningas arba neatsargus migdomųjų perdozavimas (jo miegamajame rado daugybe migdomųjų ir raminančių vaistų). Oficialiai buvo paskelbta antra versija.
Buvęs anoniminis Epsteino meilužis vėliau tvirtino, kad Brajanas buvo nužudytas profesionalių žudikų, esą, dėl to, kad prieš tris metus Amerikoje pasirašytas kontraktas atnešė finansinių nuostolių dėl Epsteino sprendimų, tad didelių nuostolių patyrė fabrikantai, gaminantys įvairias suvenyrines prekes, susijusias su Bitlų vardu. Biznesmenas Nicky Byrne, kuris buvo firmos Seltaeb, pardavinėjusios šias prekes JAV, bankroto administratoriumi, bankroto bylos proceso metu turėjo du keistus telefono skambučius. Skambinantysis pasakė, kad „Epsteiną greitu laiku ištiks nelaimingas atsitikimas“… Prabėgus kelioms savaitėms po Epsteino mirties, kilpoje buvo rastas jo patarėjas juridiniams klausimams Deividas Jakobas, tyręs tos pačios firmos Seltaeb finansines machinacijas. Policijos verdiktas buvo „savižudybė“, nors Jakobo draugai teigė, kad prieš mirtį jis atrodė dėl kažko „labai susikrimtęs“. Epsteino laidotuvės (jis buvo palaidotas Liverpulio žydų kapinėse) buvo išskirtinai šeimyninės. Vėliau, per pamaldas Londono sinagogoje, netoli Abbey Road Studios, dalyvavo Bitlai ir velionio draugai. Epsteino turtas, įvertinus skolas, siekė ne tokią jau įspūdingą sumą – 750 tūkstančių svarų.

 

George Brian John

George Brian John

Reklama
 
Parašykite komentarą

Publikavo rugsėjo 7, 2014 Uncategorized

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: