RSS

Mano gyvenimas su Džonu. Lenono žmonos Sintijos prisiminimai (26 dalis)

17 Kov

                                                               Viskas klostėsi puikiai iki to momento,

                                                                            kai Džonas, duodamas interviu,

                                                                            sulygino „Beatles“ su Kristumi…  

 

1965-jų birželį Bitlams buvo įteikti MBE ( Membership of the Most Excellent Order of the British Empire ) ordinai.* Labai tuo didžiavausi, tačiau mano puikią nuotaiką gadino tai, jog į Bekingemo rūmus nebuvo pakviestos apdovanotųjų šeimos. Nei vienas iš Bitlų nenorėjo, kad jį lydėtų artimieji, paaiškindami tuo, jog ir taip viskas bus labai komplikuota, taigi nebūtina stengtis savo buvimu stebinti susirinkusius.(…)

MBE

Brajanas organizavo antrą išvyką į Ameriką ir tai buvo pirmojo sėkmingo, entuziastingai sutikto turnė  atkartojimas. Viskas klostėsi kuo puikiausiai iki to momento, kai Džonas viename interviu palygino Bitlus su Kristumi.** Toks, mano nuomone sąžiningas, grupės populiarumo įvertinimas įžeidė religinius jausmus amerikiečių, gyvenančių Dievo bausmės akivaizdoje „biblijinėse valstijose“.

Beatlemania protest

Džono pažiūros buvo suprastos iškreiptai, tad mano sutuoktinis buvo labai nustebintas reakcijos, kurią jo žodžiai sukėlė Amerikoje, ir nejuokais supyko. Vyko veidmainiškos, fanatiškos „neapykantos orgijos“, kurių metu buvo deginami kalnai Bitlų plokštelių.

 ANTI BEATLES PROTEST 1966

Gaudavom laiškus, kupinus grasinimų ir tartum persmelktus nuodais. Kiekvieną rytą Džonas lydėdavo mane iki pašto dėžutės ir atidžiai žiūrėjo man per petį, kai aš peržvelgdavau korespondenciją. Liūdnu balsu klausdavo: „Na, kaip? Kiek už, kiek prieš?“. Kelionė už vandenyno žadėjo būti nelinksma, o „pribaigimui“ vienas aiškiaregis, kurio prognozėms visi tikėjo, paskelbė, kad lėktuvas, kuriuo Bitlai skris į Ameriką, patirs katastrofą ir niekas neišgyvens. Mūsų atsisveikinimas prieš Džono išvykimą buvo labai ilgas ir visai nelinksmas. Abu buvom šventai įsitikinę, kad daugiau niekad nepasimatysim… Džonas laikėsi nuomonės, kad jeigu lėktuvas ir nesuduš, tai koks nors išprotėjęs religinis fanatikas išsitrauks „patranką“ ir šaus į jį.

paperback writer

66-jų sausį Džordžas ir Pati apsivedė, o Brajanas jų vestuvėse buvo liudininku. Tuoktuvės buvo laikomos tokioje paslaptyje, jog nei vienas iš mūsų jose nedalyvavo. Tuo metu Polas su Džein dar nebuvo pasiruošę duoti santuokos įžadų – turėjo daug asmeninių problemų, kurias reikėjo išspręsti. Džein buvo labai artima man ir pakuždėjo, kad Polas nori iš jos padaryti namų vištą, kuri popins vaikus, o ji nori tęsti pradėjusią sėkmingai klostytis aktorės karjerą. Atrodė, kad jie papuolė į patinę situaciją, todėl netrukus ramiai dreifavo kiekvienas savo kursu.

george+patti wedding

     Bitlai, jų žmonos, draugai bei draugės puikiai sutardavo ir nepamenu nei vieno atvejo, kad kas nors iš mūsų susipyktų su kitu: vaikinai praleisdavo daug laiko grodami ir kurdami – gyveno visiškoj harmonijoj. Jie buvo labai patenkinti esama padėtimi – vykdant jų norą, moterys buvo antrame plane. Tokiu būdu jų gyvenimas buvo pakankamai lengvas. Angliškas šiaurės rytų vyrų šovinizmas buvo smarkiai jaučiamas grupės viduje.(…) Mūsų vyrai ir sužadėtiniai vedė visiškai kitokį gyvenimą – turiu omeny pagundas, kurios supo juos gastrolių metu. Jie turėjo taisyklę: „Nedaryk to, ką aš darau, bet daryk tai, ką aš sakau“. Šios taisyklės jie šventai laikėsi.

The+Beatles+B

Morin buvo tokia gera savo Ringui, jog sunku buvo patikėti: kai vaikinai įrašinėdavo studijoje, dažnai iki paryčių ji vietoj to, kad eitų miegoti, kantriai laukė jo sugrįžtančio ir paruošdavo jam puikius pusryčius, kad ir penktą ryto. Aš savo ruožtu visad laikiausi tos nuomonės, kad namuose turi tvyroti ramybė, kad Džonas galėtu miegoti iki antros valandos dienos. Paskui tyliai, lyg pelytė, užlipdavau į antrą aukštą su pusryčiais, puodeliu karštos arbatos ir rytiniais laikraščiais. Taip Bitlai buvo lepinami namiškių.

Ringo+Maureen

Ringo+Maureen

Galima buvo manyti, jog turiu viską, apie ką tik gali svajoti moteris, tačiau gyvenimas vienatvėje mane pradėjo užknisti. Džono nebuvo su mumis savaitėmis ir mėnesiais, net neturėjom progos bendrauti artimai kaip anksčiau. Atrodė, kad plaukiam vienas nuo kito į skirtingas puses. Tiesa, niekad nesikivirčydavom, kažkaip gyvenom vienas šalia kito ir išvengdavom šeimyninių audrų. Mus jungė Džulianas, tačiau mūsų sūneliui nebuvo duota patirti net ir nedidelio malonumo, kurį teiktų tėviška meilė – viskas dėl kupino stresų tėvo darbo ir amžinos laiko stokos.

John&Cynthia

John&Cynthia

Kai pas mus lankydavosi kokia nors roko žvaigždė, man tai reiškė pertrauką kasdienybės rutinoje. Džonas nemėgo linksminti atvykėlių, bet aš tiesiog dievinau kviestis pas mus vis naujus žmonės.(…) Vieną vakarą mus netikėtai aplankė Bobas Dilanas, vėlgi kitą kartą – Džoan Baez. Su Brajanu buvo ta pati istorija, kaip ir su Bitlais – jis turėjo viską, apie ką galėjo tik svajoti, išskyrus santykius su kitu asmeniu – su tuo, kuo galėtu pasitikėti. Amžinai lindo į ugnį, kaip koks drugys, ir visad ryški, viliojanti šviesa apsvilindavo jam sparnelius. Brajanas pasiekė aukščiausią šlovės viršūnę – Anglijoje su juo profesine sėkme niekas negalėjo lygintis. Ir nepaisant to, jis buvo labai nepasitikintis savimi ir baisiai kompleksuotas.

John+Bob

John+Bob

1966-67 metais pasaulį užvaldė „flower-power“ judėjimas ir gelių vaikų ideologija. Tai buvo bekraujė revoliucija, sukelta Amerikos ir Anglijos jaunimo. Tačiau nepaisant gražių idealų, žodžio laisvės ir… kaip čia pasakius…ekspansyvios meilės, kurią tas judėjimas skelbė ir propagavo, jis, deja buvo labai surištas su narkotikais, psichikos nukrypimais, vedantis link savęs susinaikinimo ir būtent dėl šių faktorių buvo labai pavojingas. Jaunimas, atmetęs „senos“ visuomenės idealus, komunos ir pavieniai hipiai atsidavė į narkotikų prekeivių rankas. Norėdami sukurti tobulą visuomenę, kurioje dominuotų taika ir meilė, atsuko nugarą  visam likusiam pasauliui. Žodžiai „prekyba“ ir „biznis“ jiems keldavo pasibjaurėjimą, bendravimas vyko gėlių ir muzikos pagalba. Bitlai puikiai pritapo prie tuometinio jaunimo pasaulio. Kaip visada, ėjo avangarde ir įtaka, kurią jie tada turėjo, buvo milžiniška.

The Beatles flower-power

The Beatles flower-power

Visa žiniasklaida tiesiog išprotėjo, kai Polas viename interviu prisipažino, kad „ėmė“ LSD. Polas nemelavo ir tai sukėlė baisią audrą. Manau, kad spauda turėjo kitaip traktuoti narkotikų problemą. Man atrodo, jog vietoj to, kad atgrasintų jaunimą nuo eksperimentų su narkotikais, laikraščiai sukėlė nereikalingą polemiką ir todėl klausimas apie narkotikų vartojimą tapo vos ne kvietimu pabandyti ir pajusti, kaip tai „veža“. Rašymas apie tai, kad vienas iš jaunimo dievaičių vartoja narkotikus, buvo tolygu kviestis vilką iš miško į avių bandą. Buvo aiškiai matyti, kad sensacijos vaikymasis tapo svarbesnis, nei atsakomybė.

Flying

Flying

1966 metais Dikas Lesteris leido Džonui Lenonui atskleisti jo aktorinius sugebėjimus savo filme „Kaip aš laimėjau karą“.*** Apskritai, tai buvo gan keistas filmas: jame vaidino anglų aktorių grietinėlė, tokių, kaip Maiklas Kraufordas ir kiti, o pats filmas buvo filmuojamas Ispanijoje.(…) Džonas, Neilas Espinalas ir Maiklas Kraufordas su savo žmona Gabriela, dukrele ir aukle, išsinuomavo vilą prie pat jūros. Prieš pat išvykimą Džonas man pažadėjo, kad kai apsipras naujoj aplinkoj ir prasidės filmavimas, aš galėsiu pas jį atvažiuoti.(…)

How I Won The War

How I Won The War

Taip vadinama „vila“ priklausė kažkokiam baronui, dabar neatsimenu jo vardo, kuris priskaičiavo už nuomą tiesiog astronomišką mokestį. Namas buvo drėgnas, bjaurus ir veikė slegiančiai. Tik tada, kai pas mus trumpam pailsėti atvažiavo Ringo ir Morin, nutarėm pasiieškoti ko nors patogesnio ir  erdvesnio, tokio, kad mes visi tilptume ir galėtumėm gyventi iki filmavimo pabaigos. Po intensyvių daugiadienių paieškų Almerijoje pagaliau apsigyvenom didžiulėje viloje. Ten buvo visko: baseinas, kuriuo nesinaudota ilgą laiką, todėl jo paviršių dengė storas sluoksnis žalių dumblių,  bet ne tai buvo svarbiausia – mes gavom ramybę ir nuošalią vietą. Tačiau teko įsitikinti, kad mūsų name vaidenasi – pasirodo, anksčiau jame buvo moterų vienuolynas. Kai įsikūrėm, jautėm, kad esam ne vieni, tačiau nei vienas iš mūsų negalėjo tiksliai apibūdinti, ką jautė. Netrukus Kraufordų dukrelės ir jos auklės kambaryje pradėjo paslaptingai judėti daiktai. Įtampa augo, o vieną rytą Morin pabudusi pastebėjo, kad jos naktiniai marškiniai apačioje surišti mazgu.(…) Buvo įsitikinusi ir tvirtino, kad kaltininkas tikrai ne Ringo.

Lennon - Starkey fam

Lennon – Starkey fam

 * Apie Bitlų apdovanojimą MBE ordinais buvo paskelbta 1965-jų birželio 12-ą, o pati ceremonija įvyko spalio 26 dieną karališkuose Bekingemo rūmuose. Keletas apdovanotųjų šiais ordinais protestuodami grąžino juos karalienei. Jos Didenybės sprendimas apdovanoti geriausią ir pelningiausią britų iždui grupę Anglijoje susilaukė visuotino pritarimo. Įdomus faktas, kuris tiesiogiai surištas su pačia ceremonija buvo tas, kad prieš pat ordinų įteikimą Bitlai rūmų tualete rūkė marihuaną. Vėliau, 66-jų lapkritį, Džonas Lenonas grąžino savo ordiną „protestuodamas prieš Didžiosios Britanijos dalyvavimą Vietnamo kare, prieš karą Biafroje ir prieš tai, kad daina „Cold Turkey“, kurią atliko jo grupė „Plastic Ono Band“, neišsilaikė britų čartų pirmame dvidešimtuke“.

** Sintija neteisi: 1965-jų vasarį laikraščio „London Evening Standard“ publicistė Morin Kliv paklausė Džono Lenono apie jo požiūrį į religiją. Tada jis jai atsakė: „ Krikščionybė praeis. Išnyks ir susitrauks… Aš nežinau, kas pirmiau išnyks – rokenrolas ar krikščionybė. Dabar mes esame populiaresni už Kristų. Jėzus buvo geras, bet jo sekėjai buvo stori ir vidutinybės“. Anglijoje šis posakis praėjo be atgarsio, tačiau po penkių mėnesių, prieš trečiąsias Bitlų gastroles Amerikoje, straipsnį perspausdino savaitraštis paaugliams „Datebook“. Jis išprovokavo tikrą anti-bitlišką audrą ir demonstracijas (kurias organizavo kitų tarpe ir KKK – Dino past.), kurių metų buvo naikinami ir deginami kalnai Bitlų plokštelių. Daugelis radijo stočių atsisakė groti Bitlų dainas, neliko skolinga ir bažnyčia, grasindama ekskomunikuoti kiekvieną, kuris eis į grupės koncertus. Balsą pakėlė net Vatikano „L‘Osservatore Romano“, parašydamas: „Kai kurių temų nereikia kelti, norint išvengti profanacijos, ypač bitnikų pasaulyje“.

Beatles fans in USA

Beatles fans in USA

Iš pradžių Brajanas Epstainas, bijodamas (ne be priežasties) pasikėsinimo į Bitlus, norėjo atšaukti gastroles, bet viskas baigėsi amerikiečių spaudos paaiškinimu, kad Lenonas norėjo išreikšti „savo gilų susirūpinimą dėl smunkančių dvasinių vertybių“. Pats Džonas spaudos konferencijoje Čikagoje patikino žurnalistus, kad nenorėjo pasakyti, jog Bitlai geresni ir didesni už Kristų : „nesu prieš Dievą, prieš Jėzų, prieš bet ką“. Nepaisant to, atmosfera koncertų metų buvo labai nervinga, mat protestai ir demonstracijos vyko viso turne metų. Vieną koncertą teko atidėti dėl siaubingos liūties, baiminantis, kad žaibo iškrova gali sugadinti aparatūrą, o po paskutinio koncerto didžiuliame stadione  „Candlestick Park“ Kalifornijoje tapo aišku, jog Bitlai greitai nustos koncertuoti.  Išvyka į Valstijas buvo nesėkminga ir Epstainui – vienas jo buvusių meilužių iš pradžių jį šantažavo, o paskui apvogė, pavogdamas intymius meilės laiškus.

Beatles At Shea

Beatles At Shea

*** Filmų apie Bitlus dėka Ričardas Lesteris tapo labai madingu ir paklausiu režisieriumi. Eilinio Gripvido vaidmuo, kurį sukūrė Džonas Lenonas, buvo labai pozityviai įvertintas kritikų. Būtent tuo metu Džonas trumpai apsikirpo ir pradėjo nešiot akinius „vielinius“ rėmeliais, kurie netrukus tapo labai populiarūs jaunimo tarpe. 1966-jų lapkritį madingoje Londono galerijoje „Indica“ Džonas apsilankė parodoje „nebaigti Joko Ono paveikslai ir objektai“ ir ten susipažino su šių darbų autore, kuri atsisveikindama įteikė jam kortelę tik su vienu žodžiu: „Breathe“.

Afterparty

Afterparty

 

    

                 

                                                                    

            

Reklama
 
Parašykite komentarą

Publikavo kovo 17, 2014 Uncategorized

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: